1/ fungující a dobře vedená nemocnice je základem životní jistoty – dostupné péče ve sdraví a v nemoci. Když se za kroměřížskou nemocnici nepostavíme my, občané, nikdo to za nás neudělá.

2/ nepodpoříme jakoukoli formu privatizace VaK

3/ transparentnost radnice – stavební projekty musí být veřejně prezentovány a obhájeny před občany

4/ připravit město na sucho a vedro – je třeba investovat do výsadeb, využít volných prostor, vysadit stromy na městské pozemky podél silnic a ulic. Pro nadcházející 4 roky si vytyčujeme úkol – minimálně 1000 nových stromů do ulic. Prosadíme vypracování a realizaci Adaptační strategie města na sucho

5/ udržíme zákaz hazardních automatů na území města a místních částí

6 / budeme pokračovat v rekonstrukci Bajdy s cílem vybudovat ohřívání vody a atrakce pro děti.

7/ co nejdostupnější veřejná doprava – dobře vedená veřejná doprava snižuje množství aut v centru.

8/ moderní a bezpečné přechody pro chodce – ve městě se stále hustějším provozem jsou místa nebezpečná pro chodce a nepřehledná pro řidiče. Prosadíme jejich modernizaci. Konkrétně? U archivu, u obřadní síně, u Pionýrské louky, u Štěchovické křižovatky. Nejcennější věc je zdraví našich dětí, pro jejich bezpečnost musíme dělat víc než dosud.

9/ město nesmí být jedním velkým parkovištěm. Po dostavbě parkovacího domu omezíme možnost dlouhodobého parkování v centru. Naopak umožníme na části míst krátké (max 30 min) zaparkování bezplatně, abychom oživili obchody. Budeme jednat o možnosti parkování na odstavném parkovišti Výstaviště a kyvadlové dopravě do centra.

10/ maximální podpora cyklodopravě

11/ město musí stát na straně občanů – aktivně se účastnit územních a stavebních řízení, projednání EIA atp.. Pokud nový Stavební zákon upřel tuto možnost spolkům, musí práva občanů hájit obec. Rezignace na samosprávu musí skoncovat. Pasivita, až téměř vstřícnost města k velkým znečišťovatelům (KMOTR, vepřák Těšnovice, Alusak, galvanovny v bývalém PALu...), na úkor zdraví lidí musí skoncovat. Smog a smrad je třeba vytlačovat z města.

12/ Město musí investovat do sportovního vyžití široké veřejnosti. Nudící se mládež je poukázkou na problémy pro všechny. Rádi bychom prosadili výstavbu MTX parku a kanoistického kanálu u Strže. Chceme jednat o převedení chátrajícího areálu Pionýrské louky, spravované krajem, do majetku a správy města. Chceme narovnat nespravedlnosti ve finanční podpoře některých sportů na úkor jiných a zpřehlednit hospodaření sportovních klubů podporovaných městem. Kdo si hraje, nezlobí.

13/ Svěřit projektování, novou výsadbu a zejména údržbu stromů kvalifikovaným a prověřeným odborníkům, s přihlédnutím ke kvalitě dosud odvedené práce. Chceme ukončit monopol Biopasu. Budeme požadovat provádění důsledných kontrol veškerých provedených prací na úseku údržby městské zeleně, což je zjevně jedním z hlavních důvodů tristního stavu mladých výsadeb. Ve výsadbách se nesmíme bát stromů s velkými korunami (ty později odborně prosvětlovat, aby se zajistilo provětrávání i zastínění). V éře hrozícího sucha vybírat druhy odolávající horkému a suchému klimatu

14/ je třeba vypracovat dlouhodobý plán odpadového hospodaření města. Město by mělo jít příkladem v omezení tvorby odpadu – chceme zavést systém vratných plastových kelímků na akcích města


Pandemické střípky

Než popíšu říjnové zasednutí zastupitelstva města Kroměříže, musím se omluvit za přestávku. Minulý report má datum červen 2020. Mezitím uběhly prázdniny ...

  • 19.10.2020

Bezpečné přechody nejsou utopie

Dopravu vnímají občané jako velký problém. Že se auta přes všechny zácpy nějak propasírují, je fakt. Daleko horší postavení v provozu mají chodci. Často ...

  • 08.09.2022