Je čas na malé ohlédnutí. V červenci 2015 se na mě jako na zastupitele města obrátilo několik občanů Těšnovic, s žádostí o pomoc. O Těšnovicích jsem do té doby věděl, že to je ta dědina na kopečku za městem, kde si při průjezdu všichni poutníci zacpávají nosy. Ačkoli dominantou by měl být kostel, všichni si jako první vybaví areál těšnovického velkokapacitního vepřína. Nikoli chlívek, ale asi 2 000 prasnic, plus něco přes 9 000 prasat ve výkrmu. To je samozřejmě zdroj všudypřítomného zápachu v obci, kde jsou obytné domy jen pár desítek metrů od velkochovu. O co šlo? Lidé se se dozvěděli, že se má na farmě rozšířit výkrm prasat na dvojnásobek, tedy asi na 18 000 kusů, tudíž logicky zdroj dvakrát tolik kejdy. Začali jsme se tedy společně o celý projekt zajímat a ptát se, jak to bude fungovat, protože o dvojitý smrádek sousedé fakt nestojí. Chtěli jsme záruky, že se už tak špatná situace se zápachem ještě nezhorší, že slibované technologie, zejména tzv. "pračky vzduchu", budou účinné. Záruky jsme nedostali, jen mlžení a mlčení. Provozovatelé vepřína s námi prakticky odmítli jednat a snažili povolení ke stavbě a provozu úřední cestou. Nám nezbylo, než se bránit u soudu, nechali jsme si vypracovat odborné posudky na záměr a plánované technologie, načež nastalo soudní martýrium. Nekonečné a drahé. Shánět peníze na právníky byl úděl posledních sedmi let. Koncem roku 2021 se nám podařilo dosáhnout rozsudku, který dal našim obavám za pravdu. To vše za praktické pasivity města Kroměříže, když v tomto volebním období se současné vedení v čele se starostou Němcem zmohlo jen na sérii dobrých rad, kterak jsme to měli všechno udělat jinak. V poslední době i s mediálními invektivami paní redaktorky Janouškové. Ale to je jedno. Celý proces se vrátil na začátek a pokud bude nadále snaha provoz rozšiřovat, budeme ve střehu. Kdybychom to neudělali, už dnes tady máme dvakrát tolik prasat a dvakrát tolik kejdy se vším, co to obnáší. Neustoupíme, dokud nevyjednáme s provozovatelem vepřína jasně dané, vymahatelné a transparentní podmínky fungování vepřína.


Kroměříž s protipovodňovou ochranou zaspala

Letos v létě uběhlo 25 let od ničivých povodní z roku 1997. Je město chráněno lépe než tehdy? Bohužel, o moc lepší to není. Což je hlavně kritika fungování ...

  • 15.09.2022

Vzorný Čunkův žák v Kroměříži

Rozmohl se nám v kraji takový nešvar. Pojetí politiky ve stylu "kdo poukáže na problém, je nepřítel". Není třeba najít řešení, hlavní je opovážlivce ...

  • 24.04.2019

Don Quijote de la Těšnovice

Je čas na malé ohlédnutí. V červenci 2015 se na mě jako na zastupitele města obrátilo několik občanů Těšnovic, s žádostí o pomoc. O Těšnovicích jsem do ...

  • 26.07.2022