Tak jsem dostal dopis. Bohužel anonym. S podstatou lze jen souhlasit - zástavba Hanáckých polí je problematický projekt a je politicky tlačen. Pokud se ptáte kým, tak jsem dlouhodobě přesvědčen, že starostou Němcem - na Zastupitelstvu to byl on, kdo projekt opakovaně obhajoval, všechna jednání za město vedl on. Naopak lidé z Odboru životního prostředí byli dokonce podle mých informací z jedné ze schůzek vykázáni. Jestli si někdo představuje, že jsem byl u klíčových jednání, že mám telefony na všechny místní šíbry a že mám schované v rukávě eso, které vytáhnu a Hanácká pole zastavím, tak se mýlíte. Zdravé Kroměřížsko se prostřednictvím občanského spolku vyjádřilo opakovaně k jednotlivým řízením, naše výhrady přetrvávají. Problematické dopravní napojení a pasivita města v jednání s investorem o jeho změně, nevhodný charakter individuální zástavby, nedostatečná infrastruktura, minimální prostor pro veřejnou zeleň, nedostatečná kapacita kanalizace. Viz http://www.zdrave-kromerizsko.cz/clanek/hanacka-pole-co-vyroste-za-zacharem/ Náš názor ale připomínal hlas volajícího na poušti. Kromě bývalé zastupitelky paní Mgr. Noskové, která v místě bydlí, podobnou aktivitu veřejně nikdo nevyvinul. Nikdo z obyvatel Zacharu nedorazil na zastupitelstvo (aspoň co pamatuji, kromě zmíněné paní Noskové). Pouze někdo, kdo je docela v obraze (částečně, ne ve všem), napsal nyní anonymní dopis zastupitelům. A to v okamžiku, kdy usnesení č. 239 z 9. schůze Rady města schvaluje zveřejnění záměru prodeje klíčového městského pozemku parc. číslo 764. Je logické, že pokud město prodá, přijde prakticky o jakoukoli možnost ovlivnit, co se bude za Zacharem stavět. Pisatel má nejspíš pravdu. Ale pokud se za svou pravdu veřejně nepostaví, váha jeho vyjádření je pramalá. Takže teď vyzývám já a to pisatele: vyjděte z anonymity, pojďte s kůží na trh. Rád se s vámi sejdu a kauzu probereme. V podobě anonymního dopisu je ale vaše aktivita jen výkřikem do tmy.
Srdečně zdraví Richard Kreml


Bezpečný přechod na hřbitov je reálný

Některá místa po bezpečném přechodu přímo volají. Protože parkování na hřbitově je omezené, často pozůstalí parkují na velkém parkovišti u TESCa. Pak ...

  • 10.09.2022

Kollárka padla, ať žije Kollárka

Před 8 lety jsme prosadili odložení kácení stromořadí v Kollárově ulici - jedné z nějkrásnějších ulic ve městě, tvořené cennými secesními vilami smetánky ...

  • 23.01.2019