Poměrně zajímavý byl návrh na složení Výboru pro územní plán. Předsedkyně ing. Blanka Šimůnková? Opoziční zastupitelka v čele důležitého výboru? Nevím, co si o tom myslet. Na jedné straně chvályhodný počin, nebudeme politikařit a jmenujme tedy odborně zdatnou ženu do čela výboru. Na druhou stranu, územní plán je časovaná bomba. Po čtyřech letech, kdy byl zastupitelem pověřeným přípravou ÚP starosta Němec, jsme ve skluzu a množství průšvihů, které vzešly od zpracovatele, je enormní. Do toho byl odvolán vedoucí Stavebního úřadu ing. Zicháček - nejspíš vše souvisí se vším. Uvidíme. Za Zdravé Kroměřížsko jsme nominovali ing. Jana Zonu - stavař, projektant. Jsem rád, že přijal, ochotných odborníků není mnoho.
Rada vymyslela nápad - vystoupíme z Asociace cykloměst. Smysl? Nechápu.Návrh snad jen dokresluje význam, jaký koalice přikládá cyklodopravě. Podařilo se nám návrh odvrátit a na příští zastupitelstvo slibuji interpelaci na téma cyklostezky.
Bod poslední - podal jsem interpelaci na ředitele Městské policie. Viz článek.


Potřebujeme pyramidu?

Každý správný faraon potřeboval pro svoji slávu vybudovat pyramidu. Co na tom, že stavba jeho zemi ekonomicky ruinovala, účelem bylo jen zdůraznění vlastní ...

  • 02/09/2018