Poměrně zajímavý byl návrh na složení Výboru pro územní plán. Předsedkyně ing. Blanka Šimůnková? Opoziční zastupitelka v čele důležitého výboru? Nevím, co si o tom myslet. Na jedné straně chvályhodný počin, nebudeme politikařit a jmenujme tedy odborně zdatnou ženu do čela výboru. Na druhou stranu, územní plán je časovaná bomba. Po čtyřech letech, kdy byl zastupitelem pověřeným přípravou ÚP starosta Němec, jsme ve skluzu a množství průšvihů, které vzešly od zpracovatele, je enormní. Do toho byl odvolán vedoucí Stavebního úřadu ing. Zicháček - nejspíš vše souvisí se vším. Uvidíme. Za Zdravé Kroměřížsko jsme nominovali ing. Jana Zonu - stavař, projektant. Jsem rád, že přijal, ochotných odborníků není mnoho.
Rada vymyslela nápad - vystoupíme z Asociace cykloměst. Smysl? Nechápu.Návrh snad jen dokresluje význam, jaký koalice přikládá cyklodopravě. Podařilo se nám návrh odvrátit a na příští zastupitelstvo slibuji interpelaci na téma cyklostezky.
Bod poslední - podal jsem interpelaci na ředitele Městské policie. Viz článek.


Město musí hájit práva občanů

Těšnovice u Kroměříže, pěkná vesnice s krásným výhledem na Kroměříž. Kostelík, fotbalové hřiště, pohoda, krásné místo k životu. Ale idyla končí s prvním ...

  • 21/07/2018